top of page

BLi Norge

BLi Likepersonsarbeid er et rammeverk for relasjoner og likepersonsarbeid som er veldig nyttig for alle. BLi er den norske oversettelsen av IPS - Intentional Peer Support, en godt etablert metode internasjonalt, utviklet av personer med levd erfaring innen psykisk helse- og rusfeltet. I tillegg til å være en effektiv og god samtalemetodikk som danner grunnlag for gode mellommenneskelige relasjoner, med fokus på gjensidighet og bevegelse fremover, så er kurs i metoden noe man må gjennom for å jobbe som erfaringskonsulent i bl.a. stater i USA og Australia.
Alt kursmateriell er oversatt til norsk og kurset fører til international sertifisering.

Artwork by Trine A. Doull and Cass

bottom of page