top of page

Conference at Reykjavik

Anyone feel like a Reykjavik mini break at the end of April?

Come along to this conference that Geðhjálp are hosting (The Icelandic Mental Health Alliance) for a couple of days of workshops, gatherings & discussions on social change within and outside of the mental health system.

Plus some fun sightseeing & hang outs added into the mix, of course! 

 BLi
Bevisst Likepersonsarbeid

Bevisst likepersonsarbeid handler om «den gode samtalen». Det handler om hva vi vet, hvordan vi utvikler ny kunnskap gjennom dialog, og hvordan vi mennesker kan stå i et gjensidig forhold til hverandre gjennom å praktisere kunsten å koble på – med oss selv og menneskene rundt oss.

 

Vi har alle med oss våre erfaringer i vårt møte med andre. I bevisst likepersonsarbeid vektlegges våre erfaringer på en måte så vi kan nå hverandre gjennom gjensidig, respektfull kommunikasjon hvor vi utfordres og hvor det er rom for endring.

 

Fokus på relasjonen og å bevege oss mot det vi ønsker er noen av hovedprinsippene i BLi.

Grunnkurs 05.09- 13.09 2022 - Mange menn -Deltakerne. Det første i Norge.jpg

Grunnkurs

Kunne du tenke deg å ta et grunnkurs i Bevisst Likepersonsarbeid? 

 

Ta gjerne denne anonyme spørreundersøkelsen så kan vi tilpasse datoer og klokkeslett til det som passer best for deg. 

https://nettskjema.no/a/291373

bottom of page