top of page

Hvem er vi

IPS Norge - BLi AS er en nystartet ideell organisasjon som bygger på Intentional Peer Support (IPS) prinsipper og oppgaver. BLi samtalemetodikk fremmer levd erfaring, relasjonsbygging og endring. Et kurs fører til sertifisering som Bevisst likeperson.

Vårt team

Prosjektmedarbeider:
Jonas K. K. Frisjel
bottom of page