top of page

 Refleksjonsgrupper

Bevisst Likepersonsarbeid arrangerer faste refleksjonsgrupper.

Artwork: Cass and Trine

bottom of page